ផ្ទះសម្រាប់ជួលក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ

$500.00

Description

ផ្ទះសម្រាប់ជួលក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ
លេខកូដ ID:HRT 3340
• តម្លៃជួល : 500 $
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ចំនួនបន្ទុប     (​ 2 )  បន្ទុប
• ចំនួនជាន់        ( 1 )
• បន្ទុបទឹកមាន ( 3 )
• ទិសមុខផ្ទះ • លិច
• ទំហំផ្:   8 x 10
• ទំហំដី:   10 x ​​20
• ផ្លូវ៖ ដីក្រហម 10 m
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
…………………………………………………………………………………..
– House for rent in Siem Reap
– ID: HRT 3340
– Rental price: $ 500
– Additional information:
– Number of booths (2)
– Number of floors (1)
– There are 3 traffic lights
• Front • West
• Pot size: 8 x 10
Land size: 10×20
Road: Land 10m
• Contact
: 0966477577/092318343
info@a1-realestate.com

LUXURY CONDO FOR SALE


…………………………………………………………………… ..

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *