ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ គោកចក

$80,000.00

Description

ផ្ទះលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ គោកចក
លេខកូដ ID:HSI 3344
• តម្លៃលក់ : 8,0000 $
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ទិសមុខផ្ទះ • កើត
• ទំហំផ្ទះ  5 x 12
• ទំហំដី:   7x ​​16
•  ប្លង់ ឃុំ
• ផ្លូវ៖ដីក្រហម 6  m
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
…………………………………………………………………………………..
House for sale in Siem Reap Sangkat Kork Chak
ID: HSI 3344
Sale Price: $ 8,0000
More information:
• Front of the house • Born
• House size 5 x 12
Land size: 7x 16
• Commune plan
Road: Red soil 6 m
• Contact: 0966477577/092318343
…………………………………………………………………………………

Features

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *