ដី លក់​​ បន្ទាន់(លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

$150,000.00

Description

ដី លក់​​ បន្ទាន់(លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)
Property ID : LSI 1045
-លក់តំលៃ: 150000 USD
-ទំហំ​ផ្ទះ: 9.5 x 30 m2
-ផ្លូវ: 30 m
-ប្លង់រឹង
-ដីនៅក្នុងក្រុង , ក្រុងសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
Land Sale (urgent)
– Price: 150000 USD
– Land size: 9.5 x 30 m2
– Road size: 30 m
– Hard Tittle
– Location: , Siem Rdeap Province
info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *