ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​/ ទឹកវិល

$50,000.00

Description

ដី លក់បន្ទាន់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​/ ទឹកវិល
លេខសំគាល់៖ LSO 2422
-តំលៃ៖ 50000$
-ទំហំដី:15 x 33.50m
-ផ្លូវ: 10m
-ប្លង់ស្រុក
-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ទឹកវិល ក្រុងសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
+Land for sale (urgent)​Siem reap / Teuk Vil
ID property: LSO 2422
– Price: 50000$
– Land size:15 x 33.50m
– Road size: 10m
-​ Soft Tittle
– Location: In Sangkat Teuk Vil Siem Reap Province
Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343
Email: info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Additional Details

  • Electricity
    0.25c/kw

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *