ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

$200,000.00

Description

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)
Property ID : HSI 1290
-លក់តំលៃ: 200000 USD
-ទំហំដី: 18 x 35 m
-ទំហំផ្ទះ: 9 x 18 m
-ផ្លូវ: 10 m
-ប្លង់រឹង
-ដីនៅក្នុងក្រុង , ក្រុងសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
+Land Sale (urgent)
– Price: 200000 USD
– Land size 18 x 35 m
– House size 9 x 18 m
– Road size: 10 m
– Hard Tittle
– Location: , Siem Rdeap Province
info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *