• ដីលក់ (សៀមរាប) ភូមិល្អក ឃុំកណ្ដែក

$25,000.00

Description

• ដីលក់ (សៀមរាប) ភូមិល្អក ឃុំកណ្ដែក
• លេខកូដ ID: LSO 3178
• តម្លៃលក់: 25,000$
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
ព័ត៌មានបន្ថែម:
• ប្លង់ ស្រុក
• ទំហំដី: 5m x 20m
• ដីបែមុខទៅ: កើត
• ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម 8m
សំគាល់: ស្ងប់ស្ងាត់ងាយស្រួលរស់នៅ
…………………………………………………………………………………..
• Land for Sale (Siem Reap) Lork Village, Kon Dek Commune,
• Property ID: LSO 3178
• Sale Price: 25,000$
• Contact : 0966477577 / 092318343
MORE DETAILS:
• Soft Title
• Land size: 5m x 20m
• Land Face: West
• Kind of Road : Red Soil Road (8m)
Note: Quiet, easy to live, clean environment.

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *