• ដីលក់ (សៀមរាប) ភូមិតាជេ ឃុំសំរោងយា

$13.00

Description

• ដីលក់ (សៀមរាប) ភូមិតាជេ ឃុំសំរោងយា
• លេខកូដ ID: LSO 3176
• តម្លៃលក់: 13$/m2
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
ព័ត៌មានបន្ថែម:
• ប្លង់ ស្រុក
• ទំហំដី: 9,555m2
• ដីបែមុខទៅ: លិច
• ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម 8m
សំគាល់: ដិកសិកម្ម
…………………………………………………………………………………..
• Land for Sale (Siem Reap) Ta Che Village, Som Rong Yea Commune,
• Property ID: LSO 3176
• Sale Price: 13$/m2
• Contact : 0966477577 / 092318343
MORE DETAILS:
• Soft Title
• Land size: 9,555m2
• Land Face: West
• Kind of Road : Red Soil Road (8m)
Note: Agricultural land

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *