• ដីលក់ (សៀមរាប) ភូមិខ្នារ ឃុំជ្រាវ

$210.00

Description

• ដីលក់ (សៀមរាប) ភូមិខ្នារ ឃុំជ្រាវ
• លេខកូដ ID: LSO 3181
• តម្លៃលក់: 210$/m2
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
ព័ត៌មានបន្ថែម:
• ប្លង់ រឹង
• ទំហំដី: 15m x 59m
• ដីបែមុខទៅ: លិច
• ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម 8m
សំគាល់: ដិកសិកម្ម
…………………………………………………………………………………..
• Land for Sale (Siem Reap) khnar Village, Chreav Commune,
• Property ID: LSO 3181
• Sale Price: 210$/m2
• Contact : 0966477577 / 092318343
MORE DETAILS:
• Hard Title
• Land size: 15m x 59m
• Land Face: West
• Kind of Road : Red Soil Road (8m)
Note: Agricultural land.

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *