• ដីលក់ (សៀមរាប) ភូមិក្រឡាញ់ ឃុំក្រឡាញ់

$40,000.00

Description

• ដីលក់ (សៀមរាប) ភូមិក្រឡាញ់ ឃុំក្រឡាញ់
• លេខកូដ ID: LSO 3177
• តម្លៃលក់: 40,000$
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
ព័ត៌មានបន្ថែម:
• ប្លង់ ស្រុក
• ទំហំដី: 27m x 27m
• ដីបែមុខទៅ: លិច
• ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម 10m
សំគាល់: អាចរកស៊ីបាន។
…………………………………………………………………………………..
• Land for Sale (Siem Reap) Krolanh Village, Krolanh Commune,
• Property ID: LSO 3177
• Sale Price: 40,000$
• Contact : 0966477577 / 092318343
MORE DETAILS:
• Soft Title
• Land size: 27m x 27m
• Land Face: West
• Kind of Road : Red Soil Road (10m)
Note: Can Mack business.

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *