ដីលក់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​​/ អំពិល

$150.00

Description

ដីលក់ ក្រៅក្រុងសៀមរាប​​/ អំពិល
លេខសំគាល់៖ LSO 1680
-តំលៃ៖ 150$ / m2
-ទំហំដី: 20000 m2
-ផ្លូវ: 20m
-ប្លង់ស្រុក​
-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់អំពិល ក្រុងសៀមរាប.
ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577
+Land for sale (urgent) Siem reap / ​Ampil
ID property: LSO 1680
– Price: 150$/m2
– Land size: 20000m2
– Road size: 8m
– Soft Tittle
– Location: In Sangkat Ampil siem Reap Province
Please contact us for visit: +85596 6477 577, +855 92 318 343
Email: info@a1-realestate.com
www.a1-realestate.com
FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Additional Details

  • Electricity
    0.25c/kw

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *