ដីលក់ (ក្រុងសៀមរាប) ភូមិ កក្រាញ់ សង្កាត់ សៀមរាប

$56,000.00

Description

• ដីលក់ (ក្រុងសៀមរាប) ភូមិ កក្រាញ់ សង្កាត់ សៀមរាប
• លេខកូដ ID: LSI 3216
• តម្លៃលក់: 56,000$
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ប្លង់ រឹង
• ទំហំដី: 16m x 24m​ (468m2)
• ដីបែមុខទៅ៖ ត្បូង
• ប្រភេទផ្លូវ៖ ដីក្រហម 8m
សំគាល់៖ ស្ងាបស្ងាត់ ងាយស្រួលរស់នៅ បរិស្ថានស្អាត
…………………………………………………………………………………..
• Land for Sale (Siem Reap City ) Kakranh Village, Siem Reap Commune,
• Property ID: LSI 3216
• Sale Price: 56,000$
• Contact : 0966477577 / 092318343
MORE DETAILS:
• Hard Title
• Land size: 16m x 24m​ (468m2)
• Land Face: South
• Kind of Road : Red Soil Road (8m)
Note: Quiet, easy to live, clean environment.

Features

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *