ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប  សង្កាត់ កន្ដែក

$55,000.00

Description

ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ កន្ដែក
• លេខកូដ ID: LSO3317
• តម្លៃលក់: 55,000$ (ចរចារ)
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ផ្លូវ៖ ដីក្រហម 15 m
• ប្លង់ ស្រុក
• ទំហំដី:10 x 22
• ដីបែមិខទៅ៖ លិច
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
…………………………………………………………………………………..
Land for sale in Siem Reap
• ID: LSO3317
Sale Price: $ 55,000 (Negotiable)
More information:
Road: Red land 15m
• District plan
Land size: 10×22
• Permanent land to: sink
• Contact: 0966477577/092318343
………………………………………………………………………… ..

Features

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *