ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ភូមិ បុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ ជ្រាវ

$29.00

Description

ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ភូមិ បុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ ជ្រាវ
• លេខកូដ ID: LSO 2541
• តម្លៃលក់: 29,000$ (ចរចារ)
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ផ្លូវ៖ដីក្រហម 15m
• ប្លង់ រឹង
• ទំហំដី: 8m x 20m
•ដីបែមិខទៅ៖ លិច
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
…………………………………………………………………………………..
• Land for Sale Siem Reap City. Bos Krolanh Village, Chreav commune,.
• Property ID: LSO 2541
• Selling Price: 29,000$
MORE DETAILS:
• Red soil Road 15m
• Hard Title
• Land size: 8m x 20m
• Land Face: West
• Contact : 0966477577 / 092318343

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *