ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ភូមិ ខ្នារ សង្កាត់ ជ្រាវ

$200.00

Description

ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ភូមិ ខ្នារ សង្កាត់ ជ្រាវ
• លេខកូដ ID: LSO 2537
• តម្លៃលក់: 200$/m2 = 200,000$
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ផ្លូវ៖ដីក្រហម 10m
• ប្លង់ រឹង
• ទំហំដី: 20m x 50m = 1000m2
•ដីបែមិខទៅ៖ ជើង
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
…………………………………………………………………………………..
• Land for Sale Siem Reap City. Khnar Village, Chreav commune,.
• Property ID: LSO 2537
• Selling Price: 200$/m2 = 200,000
MORE DETAILS:
• Red soil Road 10m
• Hard Title
• Land size: 20m x 50m = 1000m2
• Land Face: North
• Contact : 0966477577 / 092318343

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *