ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ភូមិ ខ្នារ សង្កាត់ ជ្រាវ

$35.00

Description

ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ភូមិ ខ្នារ សង្កាត់ ជ្រាវ
• លេខកូដ ID: LSO 2534
• តម្លៃលក់: 105$/m2 = (35,000$)
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ផ្លូវ៖ដីក្រហម 6m
• ប្លង់ រឹង
• ទំហំដី: 12m x 28m
•ដីបែមិខទៅ៖ ជើង
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
…………………………………………………………………………………..
• Land for Sale Siem Reap City. Khnar Village, Chreav commune,.
• Property ID: LSO 2534
• Selling Price: 105$/m2 = (35,000$)
MORE DETAILS:
• Red soil Road 6m
• Hard Title
• Land size: 12m x 28m
• Land Face: North
• Contact : 0966477577 / 092318343

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *