ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ សំបួរ

$1,044,000.00

Description

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ សំបួរ
លេខកូដ ID:HSO 3341
• តម្លៃលក់ : 1,044,000$
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ទំហំផ្ទះ 7 x 12
• ទំហំដី: 58 x ​​100
• មានបន្ទុបទទួលភ្ញៀវ 1
• មានបន្ទុបញាំបាយ 1
• ចំនូនបន្ទុបមាន ​​​​ 7​
• ចំនួនបន្ទុបទឹក 8
• ប្លង់ រឹង
• ផ្លូវ៖កោស៊ូរ 21 m
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
————————————————-
Land for sale in Siem Reap
ID: HSO 3341
Sale Price: $ 1,044,000
More information:
House size 7 x12
Land size: 58 x 100
• 1 reception desk
• Have 1 meal problem
Stop traffic light 7
Number of water tanks 8
• Solid layout
• Road: Kosum 21m
• Contact: 0966477577/092318343
————————————————

Features

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *