ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ ជ្រាវ

$48,000.00

Description

ដីលក់ក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ ជ្រាវ
លេខកូដ ID:HSO 3335
• តម្លៃលក់ : 48,000 $
ព័ត៌មានបន្ថែម៖
• ទំហំផ្ទះ 4  x 12
• ទំហំដី:   4 x ​​20
•  ប្លង់ រឹង
• ផ្លូវ៖ដីក្រហម 8 m
• ទំនាក់ទំនង: 0966477577 / 092318343
…………………………………………………………………………………..
Land for sale in Siem Reap
ID: HSO 3335
Sale Price: $ 48,000
More information:
House size 4×12
Land size: 4×20
• Solid layout
Road: Land 8m
• Contact: 0966477577/092318343
……………………………………………………………………………… ..

Features

Share This Property

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *